Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 04.03.2021, 19:58


Меню сайту

Виховна робота

 
   

Система виховної роботи школи

 Навчально-виховна діяльність закладу спрямована на формування конкурентноспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю країни. Досягнення поставленої мети відбувається завдяки узгодженню форм і методів виховної роботи, дій педагогів та учнів. У процесі організації навчальної, культурної, спортивно-масової діяльності учнів реалізуються принципи здорової конкуренції, взаємодопомоги, гармонійного поєднання особистісних і колективних інтересів. Наявність дієвої системи виховання учнів у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи підтверджено високою активністю учнів у всіх шкільних та районних заходах, результативністю, реалізацією їх творчих здібностей.

В області формування виховної системи школи зроблено:

1. Сформовано МО класних керівників (щодня ведеться виховання учнів, систематично проводяться наради класних керівників, проводиться збір і аналіз методичного матеріалу, надається методична допомога класним керівникам).

2. Створено раду учнівського самоврядування школи (сформований як виборний орган, розподілено обов'язки членів учнівської ради, робота ведеться за напрямками).

3. Сформовано шкільні традиції проведення таких заходів (День знань, День вчителя, Осінній бал, Новорічні свята, Українські вечорниці, День захисника Вітчизни, Козацькі забави, «Нумо, дівчата», «Нумо, хлопці», урочистості до Дня виведення радянських військ з Афганістану, Концерт до 8 березня, Крок до зірок,  День Перемоги, Останній дзвоник, Випускний вечір, проведення предметних тижнів).

4. Робота класних керівників спрямована на щоденне виховання учнів, турботу про здоров'я учнів і здоровий спосіб життя, позаурочну діяльність, активну екскурсійну роботу, чергування класів по школі, контроль за пропусками учнів, роботу з учнями «групи ризику», співпраця з батьками учнів.

5. Обрано і працюють батьківські комітети класів і школи.

6. Застосовуються принципи педагогічного впливу:

 • поваги до учня,
 • розуміння і прийняття душевного стану дитини,
 • розкриття мотивів скоєних вчинків,
 • зацікавленість у долі вихованця,
 • доброзичливе ставлення до вихованця,
 • педагогічна підтримка вихованця.

7. Використовуються прийоми роботи з учнями:

 • прояв доброти й уваги,
 • авансування особистості,
 • прощення,
 • порука,
 • організація успіху в навчанні,
 • очікування кращих результатів,
 • переконання,
 • моральна підтримка і зміцнення віри у власні сили,
 • пробудження гуманних почуттів,
 • активізація потаємних почуттів вихованця,
 • констатація вчинку,
 • зовнішня опора на правильну поведінку,
 • допомога психологічної служби школи

 

Система виховної роботи школи складається на основі взаємодії

 школи, батьків і вчителів

Згідно кожного напрямку виховної роботи учасники навчально-виховного процесу підібрали різноманітні форми роботи, методи втілення виховної мети у шкільне життя. Форми роботи класних керівників вдало підібрані відповідно до напрямків виховної роботи і відображені у заздалегідь спланованих виховних планах і узгоджені з планом виховної роботи школи.

Система виховної роботи загальноосвітньої школи базується на домінуванні громадських засад, самоврядуванні та наполегливості всіх учасників навчально-виховного процесу. Шкільний простір є аурою добра, де учень знайде захист як від негараздів навколишнього світу, так і від себе.

Головне, педагоги школи пам’ятають – в центрі будь-якої праці, експерименту стоїть учень – особистість, найцінніший витвір.

 

 

     У навчальному закладі створені умови для забезпечення результативної виховної роботи з учнями. Позаурочна навчально-виховна діяльність організовується з урахуванням інтересів, нахилів і здібностей учнів, побажань батьків. Задовольняються потреби учнів в організації різних форм позашкільної освіти. Рівень охоплення учнів школи позанавчальною діяльністю є високим. Із метою саморозвитку, самоактуалізації та самореалізації учня педагоги школи активно впроваджують новітні методики виховання, використовують особистісно орієнтовані, розвивальні, нові інформаційні технології.

          Цілеспрямовано ведеться робота щодо формування в учнів навичок здорового способу життя. Успішному розв’язанню завдань, створенню та забезпеченню системи виховної роботи школи сприяє чітка і дієва система контролю.

     У навчальному закладі ведеться систематична робота з соціальної адаптації учнів. Заходи щодо соціальної адаптації учнів відображені в індивідуальних планах  соціального педагога, психолога, класних керівників та річному плані школи. Із метою попередження дезадаптації та профілактики  девіантної й делінквентної поведінки школярів у закладі  впроваджено соціально-просвітницьку програму  «Школа проти СНІДу», організована робота шкільної служби примирення та правозахисної комісії. Соціально-психологічною службою проводяться педагогічні семінари, тренінги, батьківські збори, індивідуальні консультації з учнями, які мають низький рівень соціальної адаптації. Спостерігається тенденція до відсутності кількості учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, пропуску учнями занять без поважних причин. Протягом 5 років жоден учень зі школи не перебував на обліку  в КМСН та служби у справах дітей, злочини відсутні.

           У навчально-виховній діяльності школи використовуються активні форми і методи роботи: тренінги, рольові ігри, мозкові штурми, диспути, дебати, аналіз ситуацій, різноманітні вправи тощо. Застосування інтерактивних технологій створює умови, сприятливі для позитивних змін у знаннях, навичках і вчинках школярів, їхньому ставленні до соціальних явищ, здоровому способі життя, правовому захисті. Активно впроваджуються у виховний процес школи проектні технології, які забезпечують соціально-педагогічні умови для розвитку та саморозвитку учнів. Ефективно застосовуються інтерактивні технології для профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу,  для активізації просвітницької роботи,  попередження негативних явищ у молодіжному середовищі. Роботу класних керівників спрямовано на забезпечення сприятливих умов різнобічного та гармонійного розвитку особистості, її соціально-педагогічної підтримки, зміцнення фізичного й психологічного здоров'я, реалізації творчого потенціалу, формування ціннісного ставлення до світу та до самої себе.

         У школі створено всі умови для реалізації творчих здібностей та природних обдарувань кожного учня. Дотримуються «Конвенція ООН про права дитини», Закон України «Про освіту». З метою виявлення дітей, які потребують соціального захисту, двічі на рік проводиться  громадський огляд сімей .     З метою контролю за дотриманням майнових та житлових прав дітей соціальними педагогами складені акти обстеження житлово-побутових умов, акти опису майна  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та інших соціально незахищених категорій. Достатня увага приділяється роботі з дітьми, позбавленими батьківського піклування, захисту їх майнових та житлових прав. У всіх дітей даної категорії є правовстановлюючі документи щодо правового статусу.

 

Системний підхід до роботи з батьками

 

Навчальний заклад — рада школи

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

 

Батьки

 

Батьківський всеобуч

 

Шкільний батьківський комітет

 

Консультпункт

 

Класні батьківські комітети

 

 

Індивідуальні консультації

 

Групові консультації

 

Індивідуальна робота

 

Групова робота

 

 

 

 

Особистість учня

 

                                 

  

  Проводиться індивідуальна та корекційна робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби, та учнями з девіантною поведінкою. Для всебічного вивчення кожної особистості працівники психологічної служби використовують метод спостереження, бесіди, анкетування, аналіз карт здоров'я, вивчення сімей.

     Розроблені окремі плани заходів на виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Комплексної програми профілактики правопорушень,  проявів насильства серед учнівської молоді, безпритульності і бездоглядності дітей.

     Управління  виховною  роботою закладу  здійснюють заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, психолог, соціальний педагог відповідно до річного плану виховної роботи школи, плану роботи органу учнівського самоврядування "ОРТАНТА”, забезпечуючи особистісну орієнтованість виховання, реальність й оптимальність заходів, які сприяли виробленню рівномірного рейтингу роботи протягом року.

 

Лідери учнівського самоврядування брали участь в обласному проекті «Ми – патріоти Черкащини» та в його підпроектах:

 • «Квіти біля школи»,
 • «Здоровим бути модно»,
 • «Знаю та реалізую свої права»,
 • «Мій ідеал громадянина-патріота»,
 • «Пишаюся тобою, рідний краю»,
 • «Щоденник корисних справ»,
 • «Сім духовних святинь України»,
 • «На цій землі я народився».

 

 

         Головним із напрямків виховної роботи з учнями залишається патріотичне виховання. З цього питання у закладі проведено цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, Законів української держави: "Конституція України – основний закон нашої держави”, "Жити за законами держави”, "Імена і символи козацтва”, "Держава та особа”, "Громадянином бути зобов'язаний”, "Ти і закон” тощо. З метою виховання в школярів патріотичних почуттів, усвідомлення етнічної єдності, утвердження національної гідності проведено виховні години "Мій край – моя історія жива”, "Від роду до роду слався, Україно”, "Україна за кордоном”, "Ми живемо в Україні” та ін.

     Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити діяльність військово-патріотичного клубу "Патріот”, традиційні змагання серед старшокласників "Козацькі забави”, організацію надання шефської допомоги ветеранам війни, праці, людям похилого віку. Також традиційним є святкування Дня Перемоги та несення почесної вахти пам′яті.

 

 

        

 Серед основних заходів трудового навчання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, проведено трудові десанти з метою прибирання території школи, парку імені А.Янковенка, закріпленого за закладом, пам′ятника та обеліску слави. Лідери учнівського самоврядування  слідкували за належним станом приміщення школи, меблів, станом чергування учнів у класних кімнатах та по школі.

Традиційним став  щомісячний випуск газети "Серпантин шкільних новин”.

         Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед неповнолітніх, заслуговують на високу оцінку традиційні лекції, тренінги, бесіди, що є обов'язковими в системі роботи кожного класного керівника.

Рівень профорієнтаційної роботи в закладі є доцільною в загальноосвітньому закладі та дозволяє старшокласникам зробити усвідомлений професійний вибір.

     Великий вплив на виховання ціннісних орієнтацій в учнів школи має проведення місячника правових знань, військово-патріотичного виховання, екологічного тижня, тижнів протипожежної безпеки та безпеки руху, система заходів до Дня пам'яті жертв голодомору, Всесвітнього дня дитини, уроків доброти в ракурсі  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів.

            В основу процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей, використання інноваційних технологій виховання, що впливає на розвиток та розширює знання учнів, формує навички здорового способу життя, вміння співставляти в житті норми моралі, свідоме розуміння кожною дитиною необхідності бути активною,  цілеспрямованою особистістю з певними ціннісними орієнтаціями та життєвими компетентностями.

Завантажити: Система виховної роботи школи

Пошук по сайту
la-strada.org.ua

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний хостинг uCoz